A Xunta de Galicia recoñece ao BNG o estado de deterioro da estrada LU-161

IMG-20180630-WA0008

O BNG de Viveiro valora positivamente o anuncio da Xunta pero considera totalmente insuficiente estas medidas de parcheo

A Xunta de Galicia recoñece ao BNG o estado de deterioro da estrada LU-161

A Xunta de Galiza ven de trasladarlle resposta por escrito ao BNG sobre a súa demanda presentada no 2018 no Parlamento Galego na que solicitaba a adopción de medidas urxentes para executar obras de mellora e acondicionamento na estrada autonómica LU-161 (Landrove-Ferreira de Valadouro) co obxecto de poñer fin ao
estado lamentable na que se atopa o devandito vial, unha das principais vías de conexión [email protected] viveirenses coa Comarca da Mariña Central.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galiza recoñece ao grupo parlamentar do BNG que a partir do km 2,7 (á altura de Chavín) o firme da estrada LU-161 non é recente e vese afectado pola climatoloxía, e comprométese, aínda que sen concretar data algunha, a incluir a súa mellora dentro do Plan de Reforzos de Firme que está a desenvolverse pola Axencia Galega de Infraestruturas.
IMG-20180630-WA0011

O BNG de Viveiro valora positivamente o anuncio da Xunta pero considera totalmente insuficiente estas medidas de parcheo prometidas para unha estrada coma a LU-161 que se atopa nunhas condicións de abandono total e que sufre non so graves deficiencias no seu firme e trazado, que a fan moi perigosa, senón que tamén conta cunha escasa anchura, cunetas en mal estado e sen beiravías. Unha estrada onde as veciñas e veciños destas parroquias veñen sendo testemuñas, desde hai anos, de numerosos accidentes que sufren os usuarios deste vial debido á existencia de puntos especialmente sensibles para a circulación, con curvas perigosas, sen marxe entre o límite do carril e o final da calzada, escasa e mala sinalización horizontal e cunetas sen revestir, mal conservadas e cuns desniveis moi fortes que aumentan a gravidade e as consecuencias da saída da vía dos vehículos e que carece dun marxe mínimo que pemita a/ao condutor/a correxir a traxectoria, esquivar un obstáculo, ou frear, sen sairse da calzada.

O BNG de Viveiro lamenta a falta de interese dos responsables da Xunta do PP amosado pola seguranza viaria desta estrada e critican que tan so se preocupen de realizar obras de parcheo en tramos moi puntuais en épocas electorais, tal como fixeron nesta mesma estrada desde o PK. 0.00 ata o 2.7 no 2016, ano de eleccións autonómicas e así o recordaban no escrito remitido ao BNG parlamentar.

Desde a fronte nacionalista reclaman a erradicación dos puntos negros existentes na LU-161 e a adopción de medidas necesarias para executar obras de mellora e acondicionamento na estrada autonómica LU-161, mais alá de parcheos prometidos a golpe de denuncias e eleccións, que facilite á nosa veciñanza acceder en pouco tempo e con seguridade ás vilas da comarca e conectarnos nun corto espazo de tempo ás vías de alta capacidade máis próximas.

LU-161-001

A Xunta de Galicia recoñece ao BNG o estado de deterioro da estrada LU-161
comentarios