Loureiro continúa negándose a fomentar o uso da bicicleta en Viveiro

Loureiro continúa negándose a fomentar o uso da bicicleta en Viveiro

Logo de que o goberno socialista votase en contra, punto por punto, de todas e cada unha das propostas incluídas na moción do BNG sobre o proxecto para un "Viveiro ciclábel", e logo de presentar rogos en agosto do 2020 e en febreiro do 2021 para poñer en marcha unha comisión de estudo para consensuar entre todas e todos as principais liñas de actuacións, continuamos á espera da devandita comisión que mesmo fora prometida pola alcaldesa na sesión plenaria na que votou en contra da proposta do BNG, e que en febreiro do 2021 volvía dicir que estaban a favor, pero que aínda non puideran creala...

Case tres anos despois resulta sorprendente que o concello de Viveiro, que aprobou no 2019 unha moción sobre o recoñecemento do estado de emerxencia climática e que incluía unha serie de medidas propostas polo BNG, continúe á cola da mobilidade en bicicleta, sendo isto un dos principais eixos de transformación urbana da última década.

Non é o BNG o que espera por esta comisión de estudo, son as nais e pais que xunto cos/as fillos/as van en bici polas beirarrúas, pola estrada, polo paseo. Son as veciñas e veciños que usan a bici para facer deporte, para ir o traballo, para ensinar as súas crianzas a facer un mundo máis sostíbel, máis humano e sociábel.

Unha vez máis o BNG exixe convocar na maior brevidade a este equipo de goberno, unha Comisión de estudo e seguemento para acordar liñas de actuación que favorezan un Viveiro ciclábel.

Loureiro continúa negándose a fomentar o uso da bicicleta en Viveiro
comentarios