"Por si no lo sabéis en el BNG, las cosas cuestan dinero."

"Por si no lo sabéis en el BNG, las cosas cuestan dinero."

"Por si no lo sabéis en el BNG, las cosas cuestan dinero", esta foi a resposta da alcaldesa María Loureiro tras presentar en pleno a nosa proposta solicitando a colocación de marquesiñas en distintos puntos de Celeiro, como eran no CEIP, na gasolineira e na Escola de Idiomas. Puntos de gran influencia para o transporte público en xeral e o escolar en concreto.

Míriam Bermúdez di "parece mentira que un goberno en minoría gaste sen contemplacións 157.000€ exclusivamente nas festas patronais de Viveiro, pero logo non sexa capaz de resolver cousas tan esenciais como esta de uso diario e tan repetidamente demandada".

O mesmo pasa coa zona dos Espiñeiros, ao carón do edificio Pino Ladra de Celeiro, que contan cun acceso tercer mundista para os garaxes, entidades e vivendas que fan uso del, onde incluso o PSOE o levou no seu Programa Electoral das eleccións pasadas, e cando preguntamos en pleno de cando tiñan pensado acondicionar este acceso, resulta que a alcaldesa nin sabia do que estábamos a falar. O panfleto electoral, o que parecía a única folla de ruta do PSOE de Viveiro resulta, que non saben o que escribiron nel.

"Por si no lo sabéis en el BNG, las cosas cuestan dinero."
comentarios