Tras as repetidas evasivas de María Loureiro, BNG volta preguntar qué criterios emprega para conceder subvencións

Tras as repetidas evasivas de María Loureiro, BNG volta preguntar qué criterios emprega para conceder subvencións

Tendo en conta que no anterior pleno non se nos foi proporcionada a información que solicitabábamos, rogamos que o equipo de goberno detalle coa maior exactitude para coñecemento de toda a veciñanza, a relación de criterios empregados así como a puntuación que determina as cantidades adxudicadas de cada un deles, en base ao anexo de subvencións nominativas do orzamento 2020.

Tras as repetidas evasivas de María Loureiro, BNG volta preguntar qué criterios emprega para conceder subvencións
comentarios