Moción para transformar a páxina web do Concello de Viveiro nun servizo público transparente e actualizado

Moción para transformar a páxina web do Concello de Viveiro nun servizo público transparente e actualizado

O saúdo da alcaldesa na páxina web do Concello de Viveiro é do 1 de xullo do 2015, presenta "Unha fiestra aberta ao mundo nova e mellorada coa que se pretende establecer unha nova canle de comunicación entre a administración e o cidadán". Tras mencionar ao cidadán e olvidarse da cidadá, continúa explicando que os obxectivos desta plataforma serán "informar, facilitar as relacións administrativas, fomentar o turismo, dotar a xestión municipal de claridade e transparencia… en definitiva, crear unha web moderna e eficaz que poida converterse nunha ferramenta de traballo dende distintos puntos de vista".

Mais navegando un intre pola páxina web axiña confirmamos que ningún dos obxectivos se está a cumprir (agás o de fomentar o turismo, que conta con sitio específico aparte). Esta páxina web non informa, nin é clara, nin é transparente, xa que conta con contradiccións, desactualizacións e omisións no contido das informacións, sen que a persoa usuaria coñeza que información é real e cal non, e cunha estrutura e deseño desorganizados e pouco funcionais.
 

Estes son algúns exemplos que evidencian a ineficiencia da páxina web do concello de Viveiro:

 • Unha portada cunha estrutura e deseño que non favorecen a accesibilidade aos contidos municipais.
   

 • Os menús están desestruturados e pouco ordenados.
   

 • A ligazón da sede electrónica ten o certificado caduco. Semellando que a páxina estea hackeada, dando sensación de inseguridade.
   

 • O responsive, que permite adaptar a páxina web para ser visualizada en dispositivos móbiles, non é o axeitado.

 
 • Existen descadres entre a versión móbil e a versión PC.

 
 • No footer (parte inferior da páxina web onde se adoitan poñer o copyright, botóns para as redes sociais, etc….) existe unha miscelánea desordenada de ligazóns sen sentido ningún, como o programa das festas patronais do 2019, economía do plan de axuste, inscricións para a piscina, perfil do contratante… Ligazóns que deberían ir recollidos e ordenados na estrutura da web e non no footer.

 
 • Existen botóns para as redes sociais Facebook, Twitter e G+, pero ningún botón redirixe a páxinas ou contas do concello. É máis, ao BNG de Viveiro non lle consta que o concello de Viveiro teña contas en Twitter ou G+. E curiosamente non existe botón para a canle do concello de Youtube.

 
 • Case todas as ligazóns que redirixen ás distintas concellerías, describen as funcións e programacións das distintas áreas, pero non redirixen a un espazo que reúna información actualizada de cada unha (exemplo: novas, publicacións, etc)

 
 

Respecto do contido:

 • No botón "concello" desglósase un menú co saúdo da alcaldesa (do 2015); composición política (actualizado o concelleiro non adscrito, e colocado antes do BNG rompendo a orde por número de votos da gráfica superior); situación e demografía (os datos demográficos máis actuais son do 2010); bandos (sen contido e pendente de actualizar); Tfnos e enderezos (faltan algúns, como os do CIM); Notas de prensa (desactualizada desde 2019).
   

 • Existe información contradictoria. Na descrición do equipo de goberno, aparecen Emilio Villarmea Méndez a cargo dunha delegación especial (educación), César Iglesias Docal como concelleiro da área de deportes, e Victoria Baamonde Gómez noutra delegación especial (social). Con todo, na ligazón das concellerías, aparece Emilio Villarmea como concelleiro de deportes, no canto de César Iglesias. E Isabel Rodriguez López como concelleira da área social, cando non forma parte do equipo de goberno.

 
 • O contido das concellerías está desactualizado desde 2015, e baleiro de contido nas áreas de medio ambiente, obras, medio rural, facenda, educación e mar.

 
 • Respecto ao concello dixital: están baleiras de contido as comisións de goberno; o período medio de pagos está desactualizado; ordenanzas desactualizadas desde 2018; actas dos plenos desactualizadas desde o 2018 sen acceso aos plenos video-gravados; actas da xunta de goberno desactualizadas desde o 2018.

 
 • A axenda está totalmente baleira de contido podendo promocionar cando menos a actividade cultural do Teatro Pastor Díaz.

 
 • Dificultoso e confuso acceder a un dos apartados máis importantes como é a Axenda Electrónica e as súas últimas actualizacións, tendo que navegar por numerosos apartados de dificil visualización como é: Entrar en “Concello Dixital”, seleccionar “Sede Electrónica”, abaixo e a dereita da páxina está o “Taboleiro de Anuncios” observándose completamente baleiro, mais logo se prememos no pequeno e ridículo “+” pódense ver as últimas actualizacións da Sede Electrónica. Moi díficil de intuir e de atopar para calquera persoa.

    
 

Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal do BNG solicita ao pleno da corporación local a adopción do seguinte ACORDO:
 

 1. Redeseñar a estrutura da páxina web oficial do Concello de Viveiro para convertela nun verdadeiro servizo público que ofreza información á veciñanza de forma atractiva, sinxela e intuitiva e coa máxima transparencia posible.
   
 2. Empregar unha única dirección web do concello e incorporar o dominio .gal á web oficial, ás direccións electrónicas e á súa sede electrónica.
   
 3. Facer a web oficial do concello accesible para persoas con diversidade funcional e de maior idade.
   
 4. Manter a información dos contidos da web oficial do concello actualizada.
Moción para transformar a páxina web do Concello de Viveiro nun servizo público transparente e actualizado
comentarios