María Loureiro, contraria a habilitar zonas para cans, non aplica os acordos plenarios aprobados para este verán

María Loureiro, contraria a habilitar zonas para cans, non aplica os acordos plenarios aprobados para este verán

No pasado pleno do 7 de xullo do 2021 foi aprobada a moción do BNG para habilitar zonas acoutadas para cans nas praias e en zonas verdes de Viveiro. Dita moción especificaba como primeiro punto dos acordos o seguinte:

Implementar como medidas para este verán:

  1. Establecer un horario que permita o acceso dos animais ás praias despois das 21h e até as 10h, nos meses de verán. (Como por exemplo existe en San Román)

 
  1. E establecer polo menos unha zona verde de esparcimento para cans, de maneira permanente ou con delimitación horaria. 

 


Debido á urxencia de implementar as medidas deste punto xa que que estamos a finais de xullo, e que o bando non foi modificado nin se implementou ningunha das medidas aprobadas, o pasado 13 de xullo socilitábamos por rexistro

“que se dera cumprimento no tempo máis inmediato posible ao aprobado no punto antes mencionado, implementando as medidas acordadas no pleno, a través da modificación do bando ou a través dos trámites que sexan precisos para elo.”


A día de hoxe non foi emitida respota e nada ten feito o equipo de goberno para atender esta petición da veciñanza polo que exiximos que se dea cumprimento na maior brevidade.

María Loureiro, contraria a habilitar zonas para cans, non aplica os acordos plenarios aprobados para este verán
comentarios