Loureiro non responde ás preguntas do BNG, mentres alardea de transparencia e de non ter nada que ocultar

Loureiro non responde ás preguntas do BNG, mentres alardea de transparencia e de non ter nada que ocultar

Dende o BNG censuramos a actitude escapista da alcaldía de Viveiro nunha sesión extraordinaria cuxo obxectivo único era que respostase ás preguntas que lle fosen formuladas. Asistimos a unha comparecencia onde a María Loureiro chegou, sentouse, leu un escrito e foise sen contestar as preguntas que lle foron formuladas. Faltoulle facelo a través dun plasma ao máis puro estilo Mariano Rajoy.

A actitude escapista do goberno do PSOE foi evidente en toda a sesión, na que non se responsabilizou de ningunha das decisións políticas que executaron, e que como consecuencia supuxeron o despido dunha traballadora do Concello de Viveiro que conta con dúas sentenzas xudiciais que declaran a súa relación laboral indefinida co Concello dende o ano 1995. Sorprendente, Loureiro pretendeu enganar afirmando que non foi un despido senón que se trataba dunha baixa na Seguridade Social, cando a alcaldía mandou á lista do paro á traballadora, cun despido que nen sequera se notificou cos 15 días establecidos por lei, sen que a día de hoxe a traballadora teña recibido o importe correspondente á liquidación. Feitos inadmisibles nunha administración pública.

Loureiro non deu resposta tampouco de por qué se tomou a decisión política de sacar a contratación o servizo de limpeza do colexio de Celeiro cando este xa estaba cuberto por unha traballadora do Concello. Tampouco de quen elaborou os pregos, que están mal redactados, incompletos, e é a principal causa de que a empresa adxudicataria puidese acorllerse a non subrrogar á traballadora tal e como se reflexa no informe do Consello Consultivo de Galiza. Algo terá que ver que o Departamento de Contratación do Concello de Viveiro conte tan só cun administrativo e que non se teña cuberto o posto de técnico de contratación, omitindo tamén respostar si teñen pensado cubrir este departamento co persoal necesario para un correcto funcionamento.

Por máis que se esconda tras dos informes NON vinculantes, a alcaldía puido tomar outras decisións políticas. Se prentende que gobernen xs técnicxs, que deixe o cargo.

O goberno do PSOE puido posicionarse do lado das traballadoras e non empurralas aos xulgados, obrigándoas a demandar ao Concello con cartos do seu peto para reclamar o seu posto de traballo e os seus dereitos laborais.

Sorprendente a lectura interesada do número de pleitos existentes dende que a alcaldesa forma parte do equipo de goberno, dun total de 68 perderon 20, o que ven sendo o 30% de casos laborais que gañaron as traballadoras laborais do Concello por que a alcaldía non fixo ben o seu traballo.

Omite información relevante neste asunto como a sentenza do Tribunal Supremo favorable xs traballadorxs porque o Concello non quixo aplicarlles o convenio colectivo no que respecta á igualdade salarial, con varias sentenzas recoñecendo o carácter indefinido da relación laboral, irregularidades nas mesas de contratación por non aplicar o prego de prescrición técnicas no momento da adxudicación, despedimentos improcedentes e NULOS, coa consecuente indemnización e readmisión.

Algo vai mal cando un goberno se altera cando lle solicitan información, e peor aínda cando non a dá. Algo vai mal cando un goberno non analiza e corrixe as súas políticas. Algo vai mal cando un goberno remata reiterademente nos xulgados. Mal que lle pese, o BNG seguirá coa súa labor en defensa das persoas traballadoras sempre que sexa necesario.

 

A continuación o video deste pleno extraordinario do 21 de outubro, o cal comeza tarde collendo a intervención de Míriam Bermúdez a medias. Outra deixadez máis.

Loureiro non responde ás preguntas do BNG, mentres alardea de transparencia e de non ter nada que ocultar
comentarios