A instancias do BNG, a Xunta demandará ao Goberno do Estado a creación dun terceiro xulgado en Viveiro

A instancias do BNG, a Xunta demandará ao Goberno do Estado a creación dun terceiro xulgado en Viveiro

Debateuse e aprobouse no Parlamento Galego unha proposición non de lei presentada polo BNG na que se pedía iniciar os trámites, previa dotación orzamentaria, para a creación dun terceiro xulgado no partido xudicial de Viveiro, instando ao Goberno do Estado para a súa aprobación. Os tres grupos políticos con representación acordaron demandar do goberno central a creación dun novo xulgado en Viveiro, cando a criterio da Comisión Mixta entre a Xunta de Galicia e o TSXG existan as condicións obxectivas de necesidade para dita creación. Condicións que xa se dan agora mesmo, a xuízo do BNG e das traballadoras e traballadores dos xulgados.
 

Inacción da Xunta e do Estado diante da saturación dos xulgados

Tal como expuxo Daniel Castro na súa intervención, os xulgados de Viveiro están entre os mais saturados de Galiza e até o propio Ministerio de Xustiza recoñece nun informe que superan o 200% de carga de traballo provocando atrasos continuados, co conseguinte prexuízo non só para as traballadoras e traballadores dos mesmos, senón que tamén para toda a poboación do occidente mariñao, para os mais de 45.000 veciños e veciñas de Ourol, O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela e Foz. Referiuse tamén á total inacción neste tema tanto da Consellería de Presidencia e Xustiza como do Ministerio de Xustiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial.
 

A creación do terceiro xulgado en Viveiro está mais que xustificada

Así  se expresou o deputado nacionalista, que se referiu ao enorme volume de asuntos, dato que se pode constatar nas estatísticas do Consello Xeral do Poder Xudicial para Viveiro, que incide na superación das ratios marcadas polo propio CXPX. A creación dun terceiro xulgado sería pois o mais eficiente para descargar o traballo do Xulgado nº 1 (que xestiona o rexistro civil) e o Xulgado nº 2 (con competencias a maiores en violencia de xénero).


Intervención do deputado Daniel Castro defendendo a PNL para a creación do terceiro Xulgado en Viveiro:

A instancias do BNG, a Xunta demandará ao Goberno do Estado a creación dun terceiro xulgado en Viveiro
comentarios