O goberno de Loureiro olvídase tamén do mantemento das estradas de Celeiro

O goberno de Loureiro olvídase tamén do mantemento das estradas de Celeiro

En Outubro do 2019 preguntábamos en pleno polo proxecto que o PSOE de Viveiro levaba no seu programa electoral para a rehabilitación e adecentamento da zona dos Espiñeiros, en Celeiro. A día de hoxe, 3 anos máis tarde e aínda máis deteriorado, segue sen executarse ningunha mellora na zona.

Tamén en Celeiro, na Rúa Grande podemos observar que tampouco se realizou ningún tipo de adecentamento e mellora nesta rúa chea de desperfectos e fochancas, especialmente no tramo que vai dende o número 93 até a igrexa de Celeiro.

Foi en 2019 cando lles presentamos ao o equipo de María Loureiro un estudado Plan de Mantemento de Estradas Municipais, ao que votaron en contra pois segundo eles, xa teñan o seu propio "plan". Pasan os anos e cada vez é máis visible que a súa maneira de organizar e manter as infraestruturas municipais non está a funcionar, sendo xa un problema que se extende por todo o Concello.

Atendendo nos casos anteriores de demandas veciñais e que corresponde ao Concello de Viveiro o seu mantemento e benestar veciñal, rogamos:
 

  • Que se informe acerca do estado actual dos trámites para a rehabilitación dos Espiñeiros, así como de cando teñen previsto comezar a súa execución.
     

  • Que se arranxen as fochancas da Rúa Grande á maior brevidade posible, e se informe de cando ten previsto o goberno rehabilitar a parte que falta desta rúa.
     

O goberno de Loureiro olvídase tamén do mantemento das estradas de Celeiro
comentarios