BNG exixe ao Concello a actuar nas edificacións abandonadas e abertas á vía pública en Covas

BNG exixe ao Concello a actuar nas edificacións abandonadas e abertas á vía pública en Covas

Coa maior urxencia posíbel, rogamos se solucionen as molestias que ocasionan á veciñanza as edificacións abandonadas e abertas á vía pública en Suasbarras (Covas), máxime cando se teñen identificadas ás persoas propietarias destas edificacións.

Solicitamos pois, que a Alcaldía requira xs propietarixs para que pechen a súas propiedades e reparen as fachadas. De non se cumprir este requerimento, propomos que o Concello se faga cargo destas intervencións e lles pase aos propietarios o cargo correspondente.

BNG exixe ao Concello a actuar nas edificacións abandonadas e abertas á vía pública en Covas
comentarios