1980: Informe realizado para a instalación dun tren de laminado

1980: Informe realizado para a instalación dun tren de laminado
Informe elaborado pola AN-PG en 1980 reclamando a instalación dun tren de laminado para a transformación do aluminio e a creación de novos postos de traballo.
1980: Informe realizado para a instalación dun tren de laminado
comentarios