Notas informativas para explicar quen era "Antonio Pedrosa Latas"

Pedrosa Latas loábase de “ganar con las armas lo que no conseguieron con las razones”, e apoiou o derramamento de sangue contra os movemento estudiantís na Universidade de Madrid.

Notas informativas para explicar quen era "Antonio Pedrosa Latas"

Hoxe fumos pegar unhas pequenas notas informativas ao redor do Ceip de Celeiro explicando quen era "Antonio Pedrosa Latas", para que a veciñanza saiba quen realmente era e así explicar o porqué da nosa proposta para a mudanza de nome do colexio. 

A proposta, moi ben acollida polo centro, levaromna ao Consello Escolar e ao Claustro, nos que o cambio de nome foi aprobado. Tan só falta que o goberno municipal actúe e saque a pleno a nosa proposta para quitar ese nome do colexio.

A continuación achegamos a nota informativa que pegamos aos redores do colexio:

notainformativapedrosalatas

comentarios