Moción para un Viveiro libre de contaminación electoral

Moción para un Viveiro libre de contaminación electoral

No pleno de xullo de 2019 a corporación municipal de Viveiro aprobou nunha moción o recoñecemento da emerxencia climática, así como, a emenda do BNG de pór en marcha campañas de concienciación a prol da redución, reutilización e reciclaxe de residuos co obxecto de evitar a contaminación. Somos as forzas políticas e os seus representantes quenes debemos ser xs primeirxs en poñelas en práctica dando así exemplo á nosa veciñanza, que ven como os partidos políticos seguimos mantendo unha mala práctica tradicional ao invadirmos coa propaganda electoral os espazos públicos de xeito indebido.

Ben é certo que a listaxe de contaminantes visuais é ampla ao longo de todo o ano, pero as numerosas campañas electorais que estamos a padecer nos últimos tempos fan incrementar e agravar aínda máis este problema coa utilización dos seus diferentes formatos, tales como afiches, pasarrúas, pintadas e cartelería moderna que utilizan os postes como sostén.

Por último, cabe recordar que a proposta dos compañeiros do BNG de Xove foi aprobada polo pleno do Concello de Xove por unanimidade, un acordo similar ao que nesta moción se plantexa.

Desde o BNG estamos convencidas de que todxs xs representantes da corporación municipal de Viveiro coincidimos na necesidade vital de manter limpos os espazos públicos en todo o termo municipal de Viveiro, polo que en virtude de todo o exposto solicitamos ao pleno da corporación local a adopción do seguinte ACORDO:

  • Declarar Viveiro libre de contaminación electoral, dende a cartelería colada como a suxeitada en iluminarias, sinais, postes, pontes... en todos os seus formatos, para a cal habilitaráse por parte do Concello, naqueles espazos públicos máis estratéxicos das parroquias do concello, soportes (paneis, taboleiros...) temporais ou permanentes acordes coa estética da contorna onde poderán colocar a súa propaganda electoral os partidos políticos que se presenten ás diferentes convocatorias electorais, co espazo delimitado por igual para todos os partidos.
comentarios